Κτηματομεσιτικό – Τεχνικό Γραφείο

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για την αγορά, πώληση και ενοικίαση ακινήτων, συνδυάζοντας καινοτόμα:
– Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες, μέσω μια γκάμας ακινήτων σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.
– Έχοντας πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού  και διαθέτοντας εμπειρία στο χώρο, συντάσσουμε όλες τις απαραίτητες μελέτες και έγγραφα που χρειάζεστε για οποιαδήποτε συναλλαγή με δημόσια υπηρεσία. Εκτός αυτού ασχολούμαστε με τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων που είναι υποχρεωτική για αγοροπωλησίες, εκδίδουμε οικοδομικές άδειες καθώς και ενεργειακά πιστοποιητικά που είναι αναγκαία για ενοικιάσεις χώρων.
– Αξιόπιστες οικονομικές-τεχνικές προτάσεις, καθώς κάνουμε και εκτίμηση ακινήτων για να γνωρίζετε τις αντικειμενικές αξίες των περιουσιακών σας στοιχείων.
Εμπιστευτείτε μας για την άμεση εξυπηρέτησή σας με διαφάνεια και εχεμύθεια.