ΠΡΟΒΟΛΗ:
Χαρακτηριστικά ακινήτου: Ασανσερ Καθαρισμός